- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

شنیده هایی از انتخابات شورای شهر تبریز

اخبار موثقی در دست هست که نشان می دهد گروههای مختلفی از چند ماه قبل به دنبال بستن لیست انتخاباتی هستند.