- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

وعده های انتخاباتی از شعار تا عمل

یادداشت/ این روزها بازار وعده و وعیدهای کاندیداهای شورای شهر داغ است. آنها از هر روش و ابزار تبلیغاتی استفاده کرده و سعی می کنند نظر مردم را به سوی خود جلب نمایند. این در حالی است که حضور پر تعداد افراد با سلیقه و گرایش های مختلف به تنوع نظرات دامن زده است. به نظر می رسد اهداف و برنامه هایی که نامزد های محترم ارائه می دهند بیش از اینکه واقعی و شدنی باشد تنها یک بلوف و یا به عبارت دیگر برای دهن پرکنی است. 

بیشتر اهدافی که کاندیداها وعده آنرا برای مردم می دهند کلی و یا اصلا جز وظایف شورا ی شهرمحسوب نمی شود. این معلوم می کند که اصلا کاندیداها به وظایف شورا و کارکرد آن آشنا نیستند و حتی آنرا مطالعه نکرده اند. بیراه نیست اگر بگوییم افرادی که برای انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده اند آنرا سکوی پرتاب برای گرفتن پست و مقام در آینده در نظر می گیرند. نکته اساسی هم در مورد شورای شهر این است که متاسفانه مردم آنچنان که باید با کار و وظایف این نهاد آشنا نیستند به طوریکه بارها مشاهده شده است که بیشتر مراجعات و درخواست ها از شورا و اعضای آن درخواستهای شغلی و معیشتی می باشد.

اهدافی که هر کاندیدا وعده آنرا در صورت قبولی به مردم ارائه می دهد در اتاق فکرهای ستادشان توسط برخی افراد نوشته می شود که اصلا با کار شورا آشنا نیستند اهدافی که غیر واقعی هستند. بیشتر کاندیداها با این قولها و وعده های ناشدنی که به مردم می دهند از یک طرف به اعتماد آنان لطمه وارد می کنند و مردم می فهمند که همه این حرفها شعاری بیش نیست و آنها صرفا به فکر راهیابی به شورا هستند. مردم می پندارند کاندیداها بعد از راهیابی به شورا هم آنها را فراموش می کنند و هم وعده هایی را که داده بودند.

شورا یک نهادی است که تصمیمات و مصوبات آن برای اداره بهتر شهر بر مبنای خرد جمعی اعضا گرفته می شود و تابع نظر یک فرد خاص نیست. به واقع شورای شهر تنها با مشارکت جمعی می تواند به وظایف و اهدافش عمل کند نه با اراده سلیقه خاص فردی و یا جناحی.

دادن وعده های ریز و درشت برای جلب آرای مردم راهکار خوبی برای جمع آوری رای نیست می توان با حضور در متن مردم و سخنرانی صادقانه هم مشکلات و چالش های شهری را گفت و هم برای برون رفت از آن راه چاره نشان داد. مردم به چهره ها رای نمی دهند بلکه به بهترین برنامه آنهم برنامه واقعی و عملی رای می دهند.وعده های شعاری و کلیشه ای که بعضا در اختیارات شورای شهر نیست اعتماد مردم را به کاندیداها از بین می برد.

مردم شعور سیاسی دارند و به بلوغ فکری رسیده اند بهتر است کاندیداها با وعده های ناشدنی به این شعور توهین نکنند. مردم به سوابق و عملکرد کاندیداها نگاه می کنند و سپس تصمیم می گیرند که این فرد می تواند برای شهر،جامعه و مردم مفید باشد.

طاهر خیری