- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

اپیدمی مخالفت رئیس مجلس با مصوبات دولت به دریاچه ارومیه هم تسری کرد/ لاریجانی انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه و دشت شبستر را غیرقانونی دانست

رییس مجلس شورای اسلامی گفت :انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، که متضمن انتقال آب به دشت شبستر می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

به گزارش اعتدال پرس در نامه لاریجانی به روحانی در باره این مصوبه که در دولت احمدی نژاد تصویب شد، آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۸ تیر ۹۲، موضوع «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستند به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

متن نظر رئیس مجلس به شرح زیر است:

نظر به اینکه ردیف ۱۲۱-۵۳۰۰۰۰ پیوست قانون بودجه ۹۲ صرفاً متضمن بیان آبرسانی به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی است، بنابراین بند ۱ مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.مضافاً اینکه انتقال آب به دشت شبستر با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم، مغایر ماده ۲۹ و بند ت ماده ۲۲۴ همین قانون و ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور است.