- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران

تغییرات در شهرداری تهران/از تغییر مدیر عامل برج میلاد تا ستاد گردشگری
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تعدادی از مدیران و معاونان خود را تغییر داد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از فارس، علی موسوی جایگزین امینی در روابط عمومی معاونت اجتماعی شد.

علی شریفی مدیر عامل برج میلاد جایگزین عبدالله رمضانی مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران در معاونت اجتماعی شد.

علی درویش پور(که سابقه قائم مقامی شهرداری منطقه ۲۱ و منطقه ۲ دارد) جایگزین علی شریفی در برج میلاد شد.

همچنین هوشیار پارسیان از سازمان رفاه به ستاد گردشگری شهرداری تهران رفت.

رضا قدیمی مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران به سازمان رفاه رفت و جایگزین هوشیار پارسیان شد.