- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

شرط جالب وزیرعلوم برای لغو انتصابات اخیر خود: وزارت اطلاعات، داشتن ارتباط با فتنه را اثبات کند

 وزیر اختیار قانونی دارد برای خود معاون تعیین کند و باید نسبت به برنامه هایی که ارائه کرده پاسخگو هم باشد.

به گزارش اعتدال پرس، معاون پارلمانی وزارت علوم، گفت: فرجی دانا تأکید کرده که در صورتی که وزارت اطلاعات ارتباط داشتن با فتنه را اثبات کند در انتصابات تجدید نظر می کند.

سعدالله نصیری قیداری در رباره احتمال استیضاح فرجی دانا به علت انتصابات اخیری که در وزارت علوم انجام داده است، گفت: استیضاح هر وزیری طبق قانون حق نمایندگان مجلس است و میتوانند این کار را انجام دهند.

وی در این باره که فرجی دانا به نمایندگان قول داده بود افرادی را که با خرداد ۸۸ در ارتباط هستند در وزارت علوم منصوب نکند، تاکید کرد: افرادی که در وزارت علوم منصوب شدند بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و پس از آنکه بحث فتنه پیش آمد، هیچ موقع عکس العملی نداشتند و فرمایشات رهبری را به عنوان فصل الخطاب پذیرفتند.

معاون پارلمانی وزارت علوم، خاطرنشان کرد: فرجی دانا هم تاکید کرده که اگر وزارت اطلاعات اثبات و اعلام کند این افراد با فتنه ارتباطی دارند، در این انتصابات تجدید نظر خواهد کرد.

نصیری قیداری خاطرنشان کرد: وزیر اختیار قانونی دارد برای خود معاون تعیین کند و باید نسبت به برنامه هایی که ارائه کرده پاسخگو هم باشد.

منبع : فرارو