- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

معاونان شورای شهر هم منصوب شدند/ حکم دکتر دبیری برای سه معاون جدید شورای شهر تبریز

طی احکام جداگانه ای معاون امور اداری و اجرایی و همچنین معاونان نظارت و پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز، منصوب شدند.

به گزارش اعتدال پرس، شهرام دبیری، طی حکمی، «سعید حاجی زاده» را به عنوان معاون اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تبریز منصوب کرد.

در حکم رییس شورای اسلامی شهر تبریز، بر لزوم برنامه ریزی مدون برای پشتیبانی سازمانی و اداری از مصوبات و تهیه و تدوین گزارش های عملکرد فصلی حوزه اداری و اجرایی تاکید شده است.

همچنین دبیری، در احکام دیگری، «محمدحسین اسوتچی» را به عنوان معاون نظارت و پیگیری مصوبات در حوزه سازمان ها و شرکت های شهرداری تبریز و «علی شیاری» را به عنوان به عنوان معاون نظارت و پیگیری مصوبات در حوزه مناطق ده گانه شهرداری تبریز و شهرداری مرکز منصوب کرد.

رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری شورای اسلامی شهر، نظارت بر حسن اجرای مصوبات در حوزه های مرتبط با معاونت، از اهم تاکیدات رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در احکام صادر شده است.