- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

عکس: نصب بنرهای تبلیغاتی زودهنگام یکی از کاندیداها در خیابان!

 نصب بنرهای تبلیغاتی زودهنگام یکی از کاندیداها در خیابان های تهران!