- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

گزارش میتینگ انتخاباتی متکی در تبریز؛ رادیوهای خارجی را گوش نکنید!/ معرفی استاندار سابق به عنوان مسئول ستاد + حواشی