- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری آذربایجان برکنار شد

علی عباس اف وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه بر اساس فرمان الهام علی اف رییس جمهوری این کشور برکنار شد.

به گزارش نصر ، علی عباس اف از سال ۲۰۰۴ میلادی سمت وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری آذربایجان را برعهده داشت.

در فرمان رییس جمهوری آذربایجان به دلیل برکناری وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات اشاره ای نشده است.
الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان مدتی پیش الدار محموداف وزیر امنیت ملی این کشور را نیز از کار برکنار کرد .