- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

جزییات دومین جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان/ روسای کارگروه های شورا انتخاب شدند

در این جلسه روسای کار گروه ها و اعضای آن به همراه شرح وظایف کارگروه ها از سوی اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تعیین شدند.
0 به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)، شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان دارای سه کارگروه می باشد که عبارتنداز : ۱- کارگروه رایزنی و تعاملات ۲- کارگروه هماهنگی امور استانها ۳-کارگروه برنامه ریزی و تدوین محتوا می باشد.

در دومین جلسه شورای سیاتگذاری اصلاح طلبان حسین مرعشی مسوول کارگروه هماهنگی امور استانها ، مرتضی حاجی ، مسوول کارگروه رایزنی و تعاملات و حسین کمالی مسوول کارگروه برنامه ریزی و تدوین محتوا انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که این ۳ مسوول کارگروها نیز به جمع اعضای هیت رییسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اضافه شدند.