شهرداری تبریز همچنان روی ریل تغییر مدیران

شهرداران مناطق ۷ و۱۲ تبریز منصوب شد

پس از حاشیه های ایجاد شده در شهرداری و شورای شهر تبریز که موجب دستگیری برخی مدیران ارشد آن شده و این دو نهاد را طی هفته های متمادی به کما برده بود، نجفی با صدور احکام متعدد در پی برخی تغییرات اجباری و احتیاطی برآمده است.

image_pdfimage_print

شهردار منطقه 7 تبریز هم تغییر یافت

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، پس از حاشیه های ایجاد شده در شهرداری و شورای شهر تبریز که موجب دستگیری برخی مدیران ارشد این مجموعه شده و این دو نهاد را طی هفته های متمادی به کما برده بود صادق نجفی با صدور احکام متعدد در پی برخی تغییرات اجباری و احتیاطی برآمده است.

دکتر نجفی با صدور احکام جداگانه، شهرداران مناطق ۷ و۱۲ را منصوب کرد.

شهردار تبریز طی حکمی، «حسن گنجی» را که پیش‌تر شهردار منطقه۷ تبریز بود، به عنوان شهردار منطقه ۱۲ تبریز منصوب کرد.

همچنین در حکم دیگری از سوی دکتر نجفی «محمدعلی مولاخواه» به عنوان شهردار منطقه ۷ تبریز منصوب شد. وی پیش از این، شهردار منطقه ۱۲ بوده است.

شهردار تبریز در احکام صادره، بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات مدیریتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و توجه ویژه به ظرفیت‌های مشارکت شهروندی تاکید کرده است.

انتهای خبر