- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

تثبیت مدیریت، فرصت بی نظیر فراروی توسعه ارس

مصاحبه عرب باغی ارس

یادداشت اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)

سرانجام بعد از کش و قوسها و گمانه زنی های فراوان، حکم تمدید مدیریت مهندس عرب باغی بر منطقه آزاد ارس برای یک دوره ساله دیگر صادر شد .

از منظر علم مدیریت، ثبات مدیریتی در هر سازمانی از الزامات اولیه رشد و توسعه مطلوب آن می باشد که البته در کنار آن، بازخوردگیری دقیق و تیم سازی و استفاده از گروه مدیریتی قوی و هوشمند، دیگر شرط اصلی نیل به موفقیت در سازمانها می باشد.

منطقه آزاد ارس از بدو تاسیس خود در سال ۸۵ فراز و نشیب هاب مختلفی را به خود دیده است و همانطورکه نگارنده پیش از این طی یادداشتی در سال گذشته در اعتدال پرس تاکید کرده بود(این خبر)، تغییرات مدیریتی متعدد در ارس یکی از دلایل کند شدن سرعت توسعه و ناکامی در تحقق اهداف سازمانی و انتظارات موجود به شمار می رود.

منطقه آزاد ارس یکی از مهمترین سازمانهای توسعه ای استان و شمال غرب کشور است که علاوه بر وظیفه توسعه و بهبود رفاه و معیشت منطقه جغرافیایی خود، به عنوان موتور توسعه استان و شمال غرب کشور نیز تلقی می شود.

در این راستا علی رغم اقدامات بیشمار صورت گرفته در ارس و در کنار وجود برخی انتقادات و انتظارات(که نگارنده هر زمان لازم بوده آنها را یادآور و مرقوم کرده است)، باید متذکر شد که تثبیت مدیریت ارس فرصتی بی نظیر برای شتاب بخشی به فعالیتها و اقدامات شروع شده در این منطقه فراهم کرده است و بی گمان مدیریت محترم عالی این منطقه با غنیمت شمردن این فرصت بوجود آمده، برنامه ریزی های خاصی برای افزایش رضایتمندی و شتاب روند توسعه این منطقه در نظر دارد.

همانطورکه ذکر شد با تثبیت مدیریتی ایجاد شده، لازم است علاوه بر بازخوردگیری عملکرد گذشته بخصوص سه سال اخیر؛ تیم مدیریتی مجرب، قوی و آگاه به ظرفیتها و بسترهای منطقه ای در کنار مدیرعامل قرار گیرند و با به دوش کشیدن این بار سنگین بصورت تیمی، نسبت به تحقق انتظارات و سیاستهای ابلاغی جدید و رسیدن به نقطه ایده آل، همت جهادی و مضاعف به خرج دهند.

گفتنی است، مهندس محسن خادم عرب باغی از مهر ماه سال ۹۲ به عنوان مدیرعامل ارس شروع به فعالیت کرده است و قبل از وی نیز صادق نجفی به مدت کمتر از دو سال و مقیمی حدود یک سال عهده دار این سمت بودند.

مصاحبه عرب باغی ارس بابک محمدزاده علمداری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی/ سردبیر اعتدال پرس

 

مطالب قبلی مرتبط با این متن در اعتدال رس :