- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

عشق خواهر و برادر/ تصویری تکان دهنده

افسران - عشق خواهر وبرادر

تصویری تکان دهنده از یک دختر بچه فلسطین که برادر کوچک او هنوز در حال بازی با خواهرش هست درحالی که نمیداند او به شهادت رسیده است