- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل/ همگروهی ایران با آرژانتین، نیجریه و بوسنی + گروه بندی و برنامه زمانی کامل دیدارهای گروهی

با انجام مراسم قرعه کشی جام جهانی برزیل، تیم ملی فوتبال ایران در یک گروه متوسط و همراه با آرژانتین گروه بندی شد.

به گزارش اعتدال پرس، ایران در رقابت های جام جهانی با آرژانتین ، نیجریه و بوسنی همگروه شد.

تیم ایران در اولین بازی در شهر کوریتیبا با نیجریه بازی خواهد کرد. ایران در دومین بازی خود در شهر بلوهریزنته با آرژانیتن و در آخرین رقابت خود در مرحله مقدماتی بازیها در شهر سالوادور با بوسنی بازی خواهد کرد.

 گروه  بندی رقابت ها به شکل زیر است:

گروه A :  برزیل، کرواسی، مکزیک ، کامرون

‘گروه B : اسپانیا، هلند، شیلی، استرالیا

گروه C: کلمبیا، یونان، ساحل عاج، ژاپن

گروه D: اروگوئه، کاستاریکا،انگلیس، ایتالیا

گروه E: سوئیس اکوادور، فرانسه، هندوراس

گروه F: آرژانتین ، یوسنی، ایران، نیجریه

گروه G:  آلمان، پرتغال، غنا، آمریکا

گروه H :  بلژیک ، الجزایر، روسیه ، کره

برنامه کامل دیدارهای گروهی جام جهانی ۲۰۱۴

افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل روز ۱۲ جون مصادف با ۲۲ خرداد در سائوپائولو برگزار می‌شود.

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به شرح زیر است:رهای مهم جهان با تهران

اختلاف ساعت برزیل با ایران، شش و نیم ساعت(عقب تر از تهران) است.

گروه A

 ۱۲ جون (۲۲ خرداد)

برزیل – کرواسی (سائوپائولو ساعت ۱۷ به وقت محلی)

۱۳ جون (۲۳ خرداد)

مکزیک ـ کامرون (ناتال ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

 

 ۱۷ جون (۲۷ خرداد)

برزیل ـ مکزیک (فورتالزا ـ ساعت ۱۶ به وقت محلی)

 

 ۱۸ جون (۲۸ خرداد)

کامرون ـ کرواسی (مانائوس ـ ساعت ۱۵ به وقت محلی)

 

 ۲۳ جون (۲ تیر)

کامرون ـ برزیل (برازیلیا ـ ساعت ۱۷ به وقت محلی)

کرواسی ـ مکزیک (رسیف ـ ساعت ۱۷ به وقت محلی)

 

گروه B

۱۳ جون (۲۳ خرداد)

اسپانیا ـ هلند (سالوادور ـ ساعت ۱۶ به وقت محلی)

شیلی ـ استرالیا (کوئیابا ـ ساعت ۱۸ به وقت محلی)

 

۱۸ جون (۲۸ خرداد)

اسپانیا ـ شیلی (ریودوژانیرو ـ ساعت ۱۹ به وقت محلی)

استرالیا ـ هلند (پرتوآلگره ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

 

 ۲۳ جون ( ۲ تیر)

استرالیا ـ اسپانیا (کورتیبا ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

هلند ـ شیلی (سائوپائولو ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

 

 گروه C

۱۴ جون (۲۴ خرداد)

کلمبیا ـ یونان (بلوهورزونته ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

ساحل عاج ـ ژاپن (رکیفه ـ ساعت ۱۹ به وقت محلی)

 

 ۱۹ جون (۲۹ خرداد)

کلمبیا ـ ساحل عاج (برزیلیا ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

ژاپن ـ یونان (ناتال ـ ساعت ۱۹ به وقت محلی)

 

 ۲۴ جون (۳ تیر)

ژاپن ـ کلمبیا (کوئیابا ـ ساعت ۱۶ به وقت محلی)

یونان ـ ساحل عاج (فورتالزا ـ ساعت ۱۷ به وقت محلی)

 

 گروه D

۱۴ جون (۲۴ خرداد)

اروگوئه ـ کاستاریکا (فورتالزا ـ ساعت ۱۶ به وقت محلی)

انگلیس ـ ایتالیا (مانائوس ـ ساعت ۲۱ به وقت محلی)

 

 ۱۹ جون (۲۹ خرداد)

اروگوئه ـ انگلیس (سائوپائولو ـ ساعت ۱۶ به وقت محلی)

 

۲۰ جون (۳۰ خرداد)

ایتالیا‌ ـ کاستاریکا (رکیفه ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

 

۲۴ جون (۳ تیر)

ایتالیا ـ اروگوئه (ناتال ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

کاستاریکا ـ انگلیس (بلوهوریزنته ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

 

 گروه E

۱۵ جون (۲۵ خرداد)

سوئیس ـ اکوادور (برازیلیا ـ ساعت ۱۳ به وقت محلی)

فرانسه ـ هندوراس (پرتوآلگره ـ ساعت ۱۶ به وقت محلی)

 

 ۲۰ جون (۳۰ خرداد)

سوئیس ـ فرانسه (سالوادور ـ ساعت ۱۶)

هندوراس ـ اکوادور (کوریتیبا ـ ساعت ۱۹)

 

 ۲۵ جون (۴ تیر)

هندوراس ـ سوئیس (مانائوس ـ ساعت ۱۶)

اکوادور ـ فرانسه (ریودوژانیرو ـ ساعت ۱۷)

 

 گروه F

۱۵ جون (۲۵ خرداد)

آرژانتین ـ بوسنی هرزگوین (ریودوژانیرو ـ ساعت ۱۹)

 

 ۱۶ جون (۲۶ خرداد)

ایران ـ نیجریه (کوریتیبا ـ ساعت ۱۶)

 

۲۱ جون (۳۱ خرداد)

آرژانتین ـ ایران (بلوهوریزونته ـ ساعت ۱۳)

نیجریه ـ بوسنی هرزگوین (کوئییابا ـ ساعت ۱۸)

 

۲۵ جون (۴ تیر)

نیجریه ـ آرژانتین (پورتوآلگره ـ ساعت ۱۳)

بوسنی هرزگوین ـ ایران (سالوادور ـ ساعت ۱۳)

 

 گروه G

۱۶ جون (۲۶ خرداد)

آلمان ـ پرتغال (سالوادور ـ ساعت ۱۳)

غنا ـ آمریکا (ناتال ـ ساعت ۱۹)

 

 ۲۱ جون (۳۱ خرداد)

آلمان ـ غنا (فورتالزا ـ ساعت ۱۶)

۲۲ جون (یکم تیر)

آمریکا ـ پرتغال (مانائوس ـ ساعت ۱۵)

 

 ۲۶ جون (۵ تیر)

آمریکا ـ آلمان (رکیفه ـ ساعت ۱۳)

پرتغال ـ غنا (برازیلیا ـ ساعت ۱۳)

 

 گروه H

۱۷ جون (۲۷ خرداد)

بلژیک ـ الجزایر (بلوهوریزونته ـ ساعت ۱۳)

روسیه ـ کره جنوبی (کوئییابا ـ ساعت ۱۸)

 

 ۲۲ جون (یکم تیر)

بلژیک ـ روسیه (ریودوژانیرو ـ ساعت ۱۹)

کره جنوبی ـ الجزایر (پورتوآلگره ـ ساعت ۱۳)

 

 ۲۶ جون (۵ تیر)

کره جنوبی ـ بلژیک (سائوپائولو ـ ساعت ۱۷)

الجزایر‌ ـ روسیه (کوریتیبا ـ ساعت ۱۷)