- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

تصاویری از سردترین شهر جهان با ۶۴ درجه زیر صفر!

به گفته برخی، شهر یاکوتسک سردترین شهر جهان است.

به گزارش اعتدال پرس، کم ترین دمایی که تاکنون در این مکان به ثبت رسیده است، ۶۴ درجه سانتی گراد زیر صفر می باشد.

تصاویری از سردترین شهر جهان با 64 درجه زیر صفر!تصاویری از سردترین شهر جهان با 64 درجه زیر صفر!تصاویری از سردترین شهر جهان با 64 درجه زیر صفر!تصاویری از سردترین شهر جهان با 64 درجه زیر صفر!تصاویری از سردترین شهر جهان با 64 درجه زیر صفر!تصاویری از سردترین شهر جهان با 64 درجه زیر صفر!تصاویری از سردترین شهر جهان با 64 درجه زیر صفر!