خانه مطبوعات، خانه خبرنگاران نشد!

*یادداشت/هر قدر تلاش می کنم فراموش نمی شود٫ ابر وباد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم می دهند تا دوباره به یاد بیاورم که سال ها پیش با چه سختی و مشقتی موفق شدیم خود را به ثبت برسانیم و نام خود را به عنوان عضو خانه مطبوعات تبریز رقم بزنیم٫ […]

image_pdfimage_print

*یادداشت/هر قدر تلاش می کنم فراموش نمی شود٫ ابر وباد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم می دهند تا دوباره به یاد بیاورم که سال ها پیش با چه سختی و مشقتی موفق شدیم خود را به ثبت برسانیم و نام خود را به عنوان عضو خانه مطبوعات تبریز رقم بزنیم٫

 باز به یاد می آورم که آن روزها چه امیدهایی به این خانه داشتیم٫، که خانه مطبوعات خانه خبرنگاران نشد و در حد یک نام به اضافه حق عضویتی سالانه باقی ماند٫

باز و باز به یاد می آورم که در شرایط بغرنجی که جامعه رسانه ای شهر به ارگانی دولتی برای حمایت نیاز مبرم داشت، خانه مطبوعات فقط دفتری شد پر از پرونده های مختلف که از خبرنگار چند ماهه تا ریش سفید مطبوعات را دربر می گرفت٫

یادم می افتدکه خانه مطبوعات به عنوان ارگان فرهنگی جامعه ، پس از شروع به کار هیچ گونه خدمات چشمگیری برای اهالی رسانه انجام نداد٫ نه جشنواره ای، نه کلاسی برای آموزش بیشتر خبرنگاران و نه ٫٫٫

دندان روی جگر می گذاریم  تا ببینم شاید سیاست های جدیدچیزی را تغییر دهند٫ تلاش می کنم فراموش کنم٫ اصلا می خواهم فراموش کنم که خانه مطبوعاتی هست و عضویتی و٫٫ و یکباره عطایش را به لقایش ببخشم که ٫٫ پیامکی از طرف خانه مطبوعات تمام رشته هایم را پنبه می کند٫ ما که انتظاری نداشتیم٫ ما که چیزی نمی خواستیم٫ این جنگ شادی از کجا آمد؟ پس از این همه سال انفعال ناگهان در یک روز تعطیل خبرنگاران را به همراه خانواده دعوت می کند تا در جنگ شادی ای شرکت کنند که به قول ایشان گروه هنری بابک قرار است در آن هنرنمایی کنند٫ زبانم بند می آید٫

ارگان فرهنگی رسانه ای تبریز که باید بالا برنده ی سطح سلیقه عمومی، فرهنگ عمومی و روابط اجتماعی و ٫٫ باشد اعضای رسانه ای خود را به تماشای [٫٫٫] گروه بابک دعوت می کند که جز بدآموزی، رایج کردن زبان سطح پایین، داد و فریادهای بیجا، کج کردن دهان، استفاده از جوک های خیابانی و به تمسخر گرفتن همه چیز و دیالوگ های تکراری و تکراری، هیچ هیچ هیچ حرفی برای گفتن ندارد٫

می دانم بسیاری از همکارانم برای رفع خستگی چند ساعته هم که شده به این مراسم خواهند رفت، خواهند خندید، تشویق خواهند کرد و در دل از به هدر نرفتن حق عضویت های پرداخت نشده خوشحال خواهند بود اما برگزاری این مراسم توسط خانه مطبوعات تنها لکه ننگی خواهد بود بر پیشانی فرهنگ و رسانه٫ دیگر هرگز یادم نمی رود که از خانه مطبوعات چه می خواستیم و چه شد٫

/پری اشتری
انتهای خبر