برج بلور

مراسم افتتاح برج بلور در حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار آذربایجان شرقی

مراسم افتتاح برج بلور در حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار آذربایجان شرقی

انتهای خبر