سفر محمدرضا عارف به تبریز (+ برنامه ها)

محمدرضا عارف به دعوت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند یکشنبه این هفته به تبریز می آید. به گزارش این کاندیدای ریاست جمهوری علاوه بر دانشگاه صنعتی سهند در دانشگاه تبریز نیز به سخنرانی خواهد پرداخت. دیدار با اصلاح طلبان آذربایجان دیگر برنامه عارف در تبریز خواهد بود. cheap ray bans timberland donna hermes h […]

محمدرضا عارف به دعوت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند یکشنبه این هفته به تبریز می آید.

به گزارش این کاندیدای ریاست جمهوری علاوه بر دانشگاه صنعتی سهند در دانشگاه تبریز نیز به سخنرانی خواهد پرداخت.

دیدار با اصلاح طلبان آذربایجان دیگر برنامه عارف در تبریز خواهد بود.

انتهای خبر