باز پرداخت اقساط مسکن مهر از ۱۵ سال به ۲۰ سال تبدیل شد.

به گزارش واجد مرکزی خبر، وزیر راه و شهر سازی در حاشیه بازدید از طرحهای در حال ساخت مسکن مهر در شهر پرند گفت : با درخواست مردم از آقای رئیس جمهور در افتتاحها مبنی بر بالا بودن اقساط مسکن مهر با افزایش مدت بازپرداخت به ۲۰سال موافقت شد. علی نیکزاد افزود : با دستور […]

به گزارش واجد مرکزی خبر، وزیر راه و شهر سازی در حاشیه بازدید از طرحهای در حال ساخت مسکن مهر در شهر پرند گفت : با درخواست مردم از آقای رئیس جمهور در افتتاحها مبنی بر بالا بودن اقساط مسکن مهر با افزایش مدت بازپرداخت به ۲۰سال موافقت شد.

علی نیکزاد افزود : با دستور رئیس جمهور این افزایش مدت باز پرداخت در مبادی ذیربط تصویب و ابلاغ شده است.

وزیر راه وشهر سازی گفت : مردم می توانند اقساط مسکن مهر را بجای ۱۵ سال با قسط کمتر و در مدت ۲۰سال پرداخت کنند.

انتهای خبر