سند ثبت جهانی ابتکار ایران در «نظام کشاورزی مبتنی بر قنات» تسلیم تهران شد

سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات با حضور وزیر جهاد کشاورزی و دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد روز جاری (سه شنبه) طی آیینی در سالن نعمتی جم جهادکشاورزی با حضور مقامات عالیرتبه کشوری و نمایندگان سازمان ملل متحد و فائو تسلیم تهران شد. به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، نظام آبیاری […]

سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات با حضور وزیر جهاد کشاورزی و دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد روز جاری (سه شنبه) طی آیینی در سالن نعمتی جم جهادکشاورزی با حضور مقامات عالیرتبه کشوری و نمایندگان سازمان ملل متحد و فائو تسلیم تهران شد.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، نظام آبیاری کشاورزی در ایران از طریق قنات (مثال موردی قنوات کاشان) که با اجماع اعضای سه نفره کمیته راهبردی و علمی برنامه سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد فائو تحت عنوان یکی از میراث های مهم نظام کشاورزی جهان (ج.آی.اچ.ای.اس) به ثبت رسید از جمله سامانه های سرزمینی جهانی قلمداد شد که به لحاظ چشم انداز طبیعی تنوع زیستی سازگاری جوامع انسانی با نیازهای آنها از وضعیت و جایگاه بین المللی برخوردار است.

برنامه میراث های مهم نظام کشاورزی جهان (جی.آی.اچ.ای.اس) با شناسه های سامانه های سرزمینی جهان نه تنها به ارتقا ظرفیت های آن در جهت تدوین جوامع آینده محلی علاقه مند است بلکه به حفظ اماکن و روش هایی که مورد تایید این برنامه قرار می گیرد، تاکید دارد.

اکنون تلاش جمعی و سرسختانه کارشناسان بخش های کشاورزی کشورمان برای معرفی این سامانه به برنامه (جی.آی. اچ.ای.اس) سبب شده تا سیستم های آبیاری قنوات به عنوان یک نظام جهانی با منشا ایرانی مورد شناسایی قرار گرفته و در برابر ناملایمات اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، اکولوژیکی و فرهنگی جهانی مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گیرد.

ثبت این رویکرد به عنوان میراثی مهم در کشاورزی جهان بیانگر ابتکار کشور ایران در استفاده از فناوری های مناسب با محیط زیست و تنوع اقلیمی در تاریخ کشاورزی جهان بوده و موجب شد تا سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد فائو با ثبت این سامانه به نام جمهوری اسلامی ایران و تقدیم سند آن به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به عنوان عالی ترین مقام بخش کشاورزی کشور این رویداد برجسته را ماندگار کند.

این مراسم با حضور مقامات عالیرتبه کشوری از جمله نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نمایندگان خارجی از جمله دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد، روسای آژانس های سازمان ملل متحد برگزار که لوح سند ثبت این سامانه تقدیم وزیر جهادکشاورزی شد.

انتهای خبر