رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تغییر کرد/تغییرات جدید در وزارت آموزش و پرورش

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور امروز تغییر کرد و مجید قدمی جایگزین نامدار عبداللهیان شد. به گزارش اعتدال پرس، در موج دوم تغییرات وزارت آموزش و پرورش، به طور رسمی امروز «مجید قدمی» که ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را بر عهده داشت، به […]

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور امروز تغییر کرد و مجید قدمی جایگزین نامدار عبداللهیان شد.

به گزارش اعتدال پرس، در موج دوم تغییرات وزارت آموزش و پرورش، به طور رسمی امروز «مجید قدمی» که ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را بر عهده داشت، به جای عبداللهیان در رأس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قرار گرفت.

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش هم «ابراهیم طلایی» به عنوان سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش منصوب شد.

شنیده می شود، وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز با همکاران خود خداحافظی کرده است.

گفتنی است هفته پیش نیز رئیس دانشگاه تربیت دبیری شهیدرجائی از سوی وزیر آموزش و پرورش تغییر کرده بود.

منبع:فارس

انتهای خبر