انتشار فهرست باثبات ترین و بی ثبات ترین کشورهای جهان/ روحانی، ایران را به باثبات ترین کشور جهان تبدیل کرد

نتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران موجب آن شده که این کشور از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشترین پیشرفت و ثبات را در جهان در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ داشته باشد. به گزارش اعتدال پرس،  ای ۲۴ نیوز نوشت: انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران موجب آن شده که این کشور از […]

نتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران موجب آن شده که این کشور از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشترین پیشرفت و ثبات را در جهان در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ داشته باشد.

به گزارش اعتدال پرس،  ای ۲۴ نیوز نوشت: انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران موجب آن شده که این کشور از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشترین پیشرفت و ثبات را در جهان در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ داشته باشد.

به گزارش سررویس بین الملل «انتخاب»، براساس شاخص ثبات که صندوق صلح در آمریکا آن را منتشر می کند، ایران بیشترین پیشرفت را در جهان براساس ۱۲ شاخص از جمله سیاسی، اجتماعی،اقتصادی، کاهش فقر و حقوق بشر داشه است.

براساس این یافته ها، ایران پس از انتخابات ۹۲ ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتری پیدا کرده است.

در مقابل سودان جنوبی بی ثبات ترین کشور جهان شناخته شده است. پس از آن به ترتیب جمهوری افریقای مرکزی و لیبی قرار گرفته اند.

رژیم صهیونیستی نیز در رتبه ۶۷ و در دسته بندی وضعیت هشدار آمیز قرار گرفته است.

 

انتهای خبر