تکلیف دانشگاه ایرانیان مشخص شد

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آخرین تصمیمات این شورا در خصوص دانشگاه ایرانیان را اعلام کرد و گفت: اعضای شورا هفته گذشته پس از بررسی نهایی اعتراضات، مصوبه ای را در خصوص دانشگاه ایرانیان داشت. به گزارش اعتدال پرس، بابک نگاهداری در گفتگو با مهر، در این باره، گفت: پیرو اعتراض […]

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آخرین تصمیمات این شورا در خصوص دانشگاه ایرانیان را اعلام کرد و گفت: اعضای شورا هفته گذشته پس از بررسی نهایی اعتراضات، مصوبه ای را در خصوص دانشگاه ایرانیان داشت.

به گزارش اعتدال پرس، بابک نگاهداری در گفتگو با مهر، در این باره، گفت: پیرو اعتراض برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون ابلاغیه مورخ اول مردادماه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد این دانشگاه، موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس نتایج این بررسی با عنایت به نص مشروح مذاکرات جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۴ مردادماه سال ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقت این شورا با داشتن شعبه دانشگاه در تهران مبتنی بر وجود موافقت اصولی از جانب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم بوده است.

نگاهداری گفت: بدیهی است در صورت اعلام عدم وجود موافقت اصولی از سوی مراجع ذی ربط، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه فاقد موضوع خواهد بود.

انتهای خبر