ارتباط میانِ سنگ قبر و فراموشی!

رسول خدا (ص) می فرماید: ای علی! نُه چیز مایۀ فراموشی است. اعتدال پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران: در کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» نوشتۀ عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی آمده است که: رسول خدا (ص) می فرماید: ای علی! نُه چیز مایۀ فراموشی است: خوردن سیب ترش، گشنیز، پنیر، نیم خورده موش، خواندن […]

رسول خدا (ص) می فرماید: ای علی! نُه چیز مایۀ فراموشی است.

اعتدال پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران: در کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» نوشتۀ عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی آمده است که:

رسول خدا (ص) می فرماید: ای علی! نُه چیز مایۀ فراموشی است: خوردن سیب ترش، گشنیز، پنیر، نیم خورده موش، خواندن نوشته قبرها، حجامت در فرو رفتگی پشت گردن، راه رفتن میان دو زن، ادرار کردن در آب راکد و زنده انداختن جانور از بدن.

انتهای خبر