مطهری از کاندیداتوری در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات انصراف داد

علی مطهری، نماینده مردم تهران، با انتشار نامه‌ای از کاندیداتوری در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات انصراف داد. به گزارش ایسنا، مطهری طی نامه‌ای که با مجوز هیات رییسه امروز در جلسه علنی میان نمایندگان توزیع کرده و آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، از حضور در جمع کاندیداهای انتخابات هیات نظارت بر […]

علی مطهری، نماینده مردم تهران، با انتشار نامه‌ای از کاندیداتوری در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات انصراف داد.

به گزارش ایسنا، مطهری طی نامه‌ای که با مجوز هیات رییسه امروز در جلسه علنی میان نمایندگان توزیع کرده و آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، از حضور در جمع کاندیداهای انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات انصراف داده است.

متن این نامه بدین شرح است:

همکاران محترم

با اهداء ‌سلام،

اتفاقی که در خصوص انتخاب نمایندگان قوه مقننه در شورای نظارت بر صدا و سیما و هیات نظارت بر مطبوعات در صحن علنی مجلس افتاد ابهاماتی را برای برخی همکاران عزیز ایجاد کرد که لازم است توضیح داده شود.

همان طور که ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید کمیسیون تخصصی (فرهنگی) می‌بایست حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز را به مجلس معرفی می‌کرد که کمیسیون فرهنگی ۴ نفر را برای صدا و سیما و ۲ نفر را برای مطبوعات یعنی همان «حداقل» را معرفی کرد. اشکال برخی همکاران از جمله بنده این بود که در کمیسیون فرهنگی برای این که «حداقل» معرفی شود یا بیشتر، رأی‌گیری نشده و معرفی «حداقل» تصمیم رئیس کمیسیون بوده است، علاوه بر این که ماده ۲۱۸ ابهام دارد و روشن نیست که تعداد معرفی شده از طرف کمیسیون تخصصی مفید حصر است و نمایندگان واجد رتبه‌های بعدی که در کمیسیون درباره آنها رأی‌گیری شده، نمی‌توانند در صحن علنی کاندیدا شوند یا نظر کمیسیون صرفا نظر مشورتی است و نمایندگان مذکور می‌توانند در صحن علنی کاندیدا شوند؟ لذا تصمیم رئیس محترم مجلس برای رفع ابهام به نظر اینجانب تصمیم درستی بود.

این بنده برای آنکه از یک طرف دست کمیسیون فرهنگی -که به هر دلیلی مایل به معرفی من به عنوان کاندیدای نمایندگی قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات نیست- برای معرفی سایر افراد باز باشد و از طرف دیگر شبهه تأثیر نسبت خانوادگی اینجانب با رئیس محترم مجلس در تصمیم هیئت رئیسه مرتفع گردد، ‌انصراف خود از کاندیداتوری نمایندگی قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات را اعلام می‌دارم و از کمیسیون محترم فرهنگی می‌خواهم که کاندیداهای واجد رتبه های بعدی این هیئت یعنی آقایان هروی و کامران و نیز سایر کاندیداهای شورای نظارت بر صدا و سیما یعنی آقایان مفتح و میرمحمدی را نیز به صحن علنی مجلس معرفی کند تا در خصوص مطبوعات اولا یک انتخاب واقعی میان گرایش‌های مختلف سیاسی انجام شود نه انتخاب میان دو فرد مشابه از یک گرایش به طوری که مجلس در مقابل یک عمل انجام شده و در نوعی اجبار قرار گیرد، و ثانیا شبهه اعمال نظر سیاسی از طرف کمیسیون فرهنگی برطرف شود؛ و در خصوص صدا و سیما نیز گرایش های فکری بیشتری مطرح بوده و دست مجلس برای انتخاب اصلح بازتر باشد.

با تقدیم احترام

۹۳٫۵٫۱۹

علی مطهری

انتهای خبر