انتصاب جدید در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی/ پاشایی همچنان حکم می زند

 در ادامه تغییرات مدیریتی گسترده در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و در حالیکه پاشایی همچنان روزهای ناآرامی را به سبب اعتراض برخی چهره ها و طیف های سیاسی استان سپری می کند، رئیس جدید اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان  نیز معرفی شد. به گزارش اعتدال پرس، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه […]

 در ادامه تغییرات مدیریتی گسترده در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و در حالیکه پاشایی همچنان روزهای ناآرامی را به سبب اعتراض برخی چهره ها و طیف های سیاسی استان سپری می کند، رئیس جدید اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان  نیز معرفی شد.

به گزارش اعتدال پرس، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه طی حکمی محمدحسین اشرفی رابه عنوان رئیس جدید اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان منصوب کرد.اشرفی رییس جدید آموزش و پرورش استعدادهای درخشان آذربایجان شرقی شد

جعفر پاشایی، در این حکم از زحمات ناصر ممی پور رئیس قبلی این اداره قدردانی کرده و تاکید کرد که از تجربیات وی در این اداره کل استفاده خواهد شد.

پاشایی در این حکم اظهار داشت: اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان نقش بالایی در کشف استعدادهای علمی دانش آموزان داشته و در ارتقای درجه علمی کشور و به خصوص استان جایگاه بالایی دارد.

 

 

انتهای خبر