گزارش سازمان هواپیمایی از تاخیر پرواز شرکت های هوایی/ آتا همچنان پیشتاز تاخیر در پرواز

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که در تیر ماه سال جاری بیشترین میانگین تاخیر پروازها مربوط به شرکت هواپیمایی سپاهان ایر بود که میانگین تاخیر آن به ۶۵ دقیقه رسید، پس از آن تاخیر شرکت آتا ۴۹ دقیقه و ایران ایر نیز به ۴۴ دقیقه رسید. به گزارش اعتدال پرس، طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در […]

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که در تیر ماه سال جاری بیشترین میانگین تاخیر پروازها مربوط به شرکت هواپیمایی سپاهان ایر بود که میانگین تاخیر آن به ۶۵ دقیقه رسید، پس از آن تاخیر شرکت آتا ۴۹ دقیقه و ایران ایر نیز به ۴۴ دقیقه رسید.

به گزارش اعتدال پرس، طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در این ماه شرکت هواپیمایی زاگرس با ۳۹ دقیقه تاخیر در هر پرواز در رده چهارم قرار گرفت و پس از آن اترک با ۳۸ دقیقه، ایران – نفت با ۳۵ دقیقه ، تابان با ۳۳ دقیقه، کیش ایر با ۲۶ دقیقه، ماهان و قشم ایر با ۱۹ دقیقه، آسمان با ۱۸ دقیقه، ایران ایر تور با ۱۷ دقیقه، کاسپین با ۱۵ دقیقه و شرکت هواپیمایی معراج با ۱۰ دقیقه در رده های بعدی قرار گرفتند.
این در حالی است که آمارها نشان می دهد، در خرداد ماه سال جاری شرکت هواپیمایی کیش ایر تمام ۳۵۳ پرواز خود را بدون هیچ تاخیری در فرودگاه های کشور انجام داده است و در تیر ماه سال جاری نیز میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت هواپیمایی منطقه آزاد کیش به ۱۰ دقیقه رسید.
با این حال گزارش سازمان هواپیمایی کشوری نشان می دهد که میانگین تاخیر پروازهای ۱۴ شرکت هوایی مسافری کشور در خرداد ماه سال جاری حدود ۴۰ دقیقه بود، این رقم در تیر ماه سال جاری با روند نزولی به ۳۰ دقیقه کاهش یافته است.
سرپرست شرکت فرودگاه های کشور در خصوص تاخیر پروازهای هوایی در فرودگاه های کشور به خبرنگار ایرنا، گفت: تاخیرهای بیش از اندازه شرکت های هوایی که در ساعات مقرر تعیین شده نمی توانند پروازهای خود را انجام دهد، تمام برنامه ریزی های ما در فرودگاه های کشور با مشکل مواجه می کند.
محمد علی ایلخانی تصریح کرد: شرکت فرودگاه های با برنامه ریزیهای لازم درصدد است که تمام پروازهای شرکت های هوایی در زمان مقرر خود انجام شود، زیرا وجود مسافران در سالن های فرودگاه های کشور بر اساس پروازها برنامه ریزی می شود و اگر پروازی با تاخیر انجام شود، شاهد افزایش تعداد مسافران هوایی در فرودگاه های کشور خواهیم بود که با امکانات فرودگاهی نیز مطابقت ندارد.
با این حال آمارهای حاکی از آن است که در خرداد ماه سال جاری ۱۴ شرکت هوایی یاد شده ۵۳۵۲ پرواز انجام داده اند، اما در تیر ماه سال جاری این رقم به ۴۲۱۴ پرواز کاهش پیدا کرده که ۱۱۳۸ پرواز کم شده است.
بررسی کارشناسان هوایی نشان می دهد با اجرای طرح شناور نرخ بلیت هوایی و افزایش قیمت بلیت های هوایی تا ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت ماه جاری، به تدریج شاهد کاهش تعداد پروازها در کشور هستیم.
این در حالی است که در فروردین ماه سال جاری تعداد کل پروازهای هوایی کشور به ۴۴۹۴ پرواز، اردیبهشت ماه ۴۷۸۴ پرواز، خرداد ماه ۵۳۵۲ پرواز و در تیر ماه سال جاری با روند نزولی به ۴۲۱۴ پرواز کاهش پیدا کرده است.

 

انتهای خبر