پشت پرده لغو انتخابات هییت رییسه شورای شهر تبریز/ غیبت هماهنگ برای جلوگیری از انتخاب دبیری!

شورای چهارم شهرتبریز در آستانه یکسالگی خود همچنان آبستن اختلافات و کشمکش های داخلی بوده و جبهه گیری دو طیف مقابل هم شورا علیه یکدیگر منجر به ادامه فرصت سوزی در ارائه خدمت و آبادنی شهر شده است. گزارش اعتدال پرس از جلسه دیروز شورای شهر تبریز حاکی است، هیئت رییسه جدید شورا به دلیل […]

شورای چهارم شهرتبریز در آستانه یکسالگی خود همچنان آبستن اختلافات و کشمکش های داخلی بوده و جبهه گیری دو طیف مقابل هم شورا علیه یکدیگر منجر به ادامه فرصت سوزی در ارائه خدمت و آبادنی شهر شده است.

گزارش اعتدال پرس از جلسه دیروز شورای شهر تبریز حاکی است، هیئت رییسه جدید شورا به دلیل غیبت هماهنگ طیف اقلیت و به حدنصاب نرسیدن اعضای حاضر در جلسه، انتخاب نشد.

با توجه به اتمام دوره یک ساله هییت رییسه شورای شهر تبریز، جلسه این هفته شورا با موضوع انتخابات هییت رییسه در دستور کار قرار گرفته و طبق اعلام قبلی، جلسه راس ساعت ۸ صبح یکشنبه در محل عمارت شهرداری تشکیل شد که بعد از گذشت حدود ۴۰ دقیقه و با توجه به غیبت برخی، جلسه لغو شد.

حاضران در جلسه دیروز عبارتند بودند از:  شهرام دبیری، سعید حاجی زاده ، بهروز خاماچی، شهین باهر، فریدون بابایی، محمد حسن اسوتچی، سعید محدث، حبیب شیری آذر، اکرم حضرتی، عابدزاده و احتشام حاجی پورو سایر اعضای شورا که شانسی برای موفقیت طیف خود در کسب کرسی های هیئت رئیسه نمی دیدند، علیرغم حضور در صحن شورا، برای از رسمیت انداختن جلسه روی کرسی های خود ننشستند تا با تعویق انتخابات به وقت دیگر، فرصتی دوباره برای رایزنی و جلب نظر اعضا دیگر و رسیدن به اکثریت در شورا داشته باشند.عدم موافقت فرماندار با تشکیل جلسه فوق العاده / انتخابات هییت رییسه شورای شهر تبریز به هفته بعد موکول شد

در پایان این جلسه که فرماندار تبریز نیز جهت نظارت بر انتخابات به عنوان عضو مهمان حاضر شده بود، دبیری، رییس شورای شهر و شهرتی فر، فرماندار تبریز جلسه ای را به صورت خصوصی منعقد کردند.

گزارشات رسیده حاکی است، ۱۰ عضو غایب جلسه،  به روند برگزاری جلسه و انتخاب هیئت رئیسه اعتراضاتی وارد کرده و آن را در راستای منافع عده ای که عضو شورا نیستند، دانسته و دلیل اصلی خود جهت عدم حضور در جلسه رای گیری امروز  را همین مطلب عنوان کردند.

این اعضای منتقد، به دنبال این اعتراض، از فرماندار تبریز درخواست تشکیل جلسه فوق العاده جهت پایان دادن به اختلافات بیرونی و انتخاب هییت رییسه طبق روال قانونی را خواستار شدند که این درخواست از سوی فرمانداری پذیرفته نشده و جلسه انتخاب هییت رییسه به هفته آینده موکول شد.

گفتنی است فعل و انفعالات جلسه دیروز شورای شهر تبریز، از تغییر موضع برخی اعضای شورا و جابجایی در نفرات طیف اکثریت و اقلیت شورا حکایت می کرد بطوریکه شیاری و ایران آهور که طی یکسال گذشته جزو طیف اکثریت و حامی دبیری بودند به طیف اقلیت پیوسته و شیری آذر و عابدزاده نیز از طیف اقلیت جدا شده و به طیف اکثریت ملحق شده اند.

علت لغو جلسه از زبان سخنگوی شورای شهر تبریز : طیفی هماهنگ در جلسه امروز نبودند!حاجی زاده    

سخنگوی شورای شهر تبریز گفت: طیفی مشخص، با هماهنگی قبلی از شرکت در جلسه امتناع کرده بودند و اخبار واصله حکایت از انعقاد جلسه ای در اتاق یکی از غایبین داشت.

سعید حاجی زاده گفت: باتوجه به اینکه در سالگرد آغاز به کار شورای چهارم قرار داریم و می بایست هر سال در این تاریخ، انتخابات هیئت رییسه برگزار گردد، روز سه شنبه گذشته طی نامه ای تمام شوراییان را از انتخابات امروز آگاه ساختیم و دستور کار جلسه را به دفتر ایشان ارسال کردیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: از ساعت ۸ تا راس ساعت ۸:۳۶ دقیقه فقط یازده نفر از اعضای شورا در صحن شورا حضور یافته بودند و از آنجاییکه حدنصاب تشکیل جلسات شورا ۱۴ نفر است، رییس شورا با هماهنگی فرماندار که برای نظارت بر رویه انتخابات در صحن شورا حضور داشت، جلسه را مختومه اعلام کرد.

عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه هیچ در خواست مرخصی واصل نشده بود اظهار داشت: طیفی مشخص، با هماهنگی قبلی از شرکت در جلسه باز مانده بودند و اخبار واصله حکایت از انعقاد جلسه ای در اتاق یکی از غایبین داشت.

شایان ذکر است جلسه انتخاب هیئت رییسه به دلیل برگزار نشدن جلسه امروز به زمان دیگری موکول شد.

انتهای خبر