اژه ای اعلام کرد: لیست تغییرات جدید در قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی دارای وظایف عدیده است گفت: قرار شد اختیارات بیشتری از گذشته به معاونت اول قوه قضائیه داده شود تا معاون اول بتواند به رئیس قوه قضائیه در انجام امورات مربوط به شخص رئیس قوه کمک کند. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در جلسه قبل اعلام […]

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی دارای وظایف عدیده است گفت: قرار شد اختیارات بیشتری از گذشته به معاونت اول قوه قضائیه داده شود تا معاون اول بتواند به رئیس قوه قضائیه در انجام امورات مربوط به شخص رئیس قوه کمک کند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در جلسه قبل اعلام کردیم در دور دوم ریاست قوه قضائیه برنامه هایی را در دست اقدام داریم افزود: قصد داریم وظایفی را که قانون اساسی و قوانین مجریه و همچنین توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در انتصاب اخیر و مطالبی که در هفته قوه قضائیه فرمودند در دور جدید انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه دسترسی آسانتر مردم به عدالت و دستگاه قضائی و آسان کردن امور، کاهش فرایند رسیدگی ها اعم از پرونده های قضائی و سایر امور، توجه لازم به سلامت بیشتر دستگاه قضایی از جهات مختلف و گسترش عدالت به معنای واقعی را از اولویت های دستگاه قضایی ادر دوره جدید ریاست آملی لاریجانی عنوان کرد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات در دستگاه قضائی مساله منابع انسانی بود که قرار شد جذب به کارگیری، استخدام و آموزش نیروی انسانی اعم از نیروی قضائی و اداری در یک معاونت تجمیع شود بنابراین معاونت منابع انسانی ایجاد شد.

محسنی اژه ای گفت: به همین منظور حجت الاسلام امینی به عنوان معاون منابع انسانی قوه قضاییه انتخاب شد.

به گفته سخنگوی دستگاه قضا، حجت الاسلام رازینی معاون حقوقی قوه قضاییه به دیوان عالی کشور رفت و آقای خداییان رییس کل دادگستری استان فارس به سمت معاونت حقوقی این دستگاه منصوب شد.

وی ادامه داد: روسای دادگستری برخی استان ها مانند فارس تغییر کرده اند و آقای القاصی دادستان شیراز به جای خداییان به سمت رییس کل دادگستری استان فارس منصوب شد.

معاون اول قوه قضاییه همچنین از انتصاب آقای حبیبی دادستان اصفهان به ریاست کل دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: حیدری رییس کل سابق دادگستری استان یزد نیز به دیوان عالی کشور آمد.

محسنی اژه ای ادامه داد: مظفری رییس دادگستری استان کرمانشاه به جای شریعتی ریاست دادگستری استان خراسان رضوی را بر عهده گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی دارای وظایف عدیده است ادامه داد: قرار شد اختیارات بیشتری از گذشته به معاونت اول قوه قضائیه داده شود تا معاون اول بتواند به رئیس قوه قضائیه در انجام امورات مربوط به شخص رئیس قوه کمک کند.

 

انتهای خبر