الله کرم به تبریز می آید/ تحرکات جدید انصار حزب الله در تبریز

الله کرم این هفته به تبریز می آید تا در جلسه ای با حضور اعضا شورای هماهنگی حزب الله در شمالغرب حضور پیدا کند. به گزارش اعتدال پرس، جلسه انصار حزب الله، جمعه این هفته با سخنرانی دبیر کل شورای هماهنگی حزب الله سردار دکتر عبدالحسین الله کرم در مسجد مینا ساز تبریز برگزار می گردد. جلسه […]

الله کرم این هفته به تبریز می آید تا در جلسه ای با حضور اعضا شورای هماهنگی حزب الله در شمالغرب حضور پیدا کند.

به گزارش اعتدال پرس، جلسه انصار حزب الله، جمعه این هفته با سخنرانی دبیر کل شورای هماهنگی حزب الله سردار دکتر عبدالحسین الله کرم در مسجد مینا ساز تبریز برگزار می گردد.

جلسه انصار حزب الله در شمالغرب کشور ۴ مهر ماه با سخنرانی دبیر کل شورای هماهنگی حزب الله سردار عبدالحسین الله کرم در مسجد مینا ساز تبریز  برگزار می گردد.

گزارش اعتدال پرس حاکی است، جزئیات بیشتری از این جلسه منتشر نشده است.

انتهای خبر