قتل مادر در نخستین روز مدرسه دختر ۷ ساله

دختر ۷ساله با مشاهده این وضعیت به سمت اتاق دوید اما با صحنه دلخراشی روبه رو شد مادرش غرق درخون در کنار تختخواب افتاده بود. او وحشت زده جیغ کشید و در حالی که پاهایش خون آلود شده بود، گریه کنان از در حیاط بیرون رفت. به گزارش اعتدال پرس، شب سه شنبه مرد ۳۵ساله، […]

image_pdfimage_print

دختر ۷ساله با مشاهده این وضعیت به سمت اتاق دوید اما با صحنه دلخراشی روبه رو شد مادرش غرق درخون در کنار تختخواب افتاده بود. او وحشت زده جیغ کشید و در حالی که پاهایش خون آلود شده بود، گریه کنان از در حیاط بیرون رفت.

به گزارش اعتدال پرس، شب سه شنبه مرد ۳۵ساله، وقتی از سرکار بازگشت، به سمت آرایشگاه همسرش رفت تا دختر ۷ ساله اش را که پس از تعطیلی مدرسه نزد مادرش رفته بود، به منزل ببرد. ساعتی بعد هم زن ۲۵ساله به خانه آمد و آ ن ها سر سفره شام نشستند. مرد که غرق در افکارش بود، آرام آرام لقمه غذا را برمی داشت و در ذهن پریشان خود حرکات و رفتار همسرش را مرور می کرد. دقایقی بعد و در حالی که دخترک، کتاب هایش را در کیف مدرسه اش می گذاشت زن جوان به سمت اتاق خواب رفت.

مرد ۳۵ساله که زیرچشمی همسرش را تعقیب می کرد،ناگهان از جا برخاست و به داخل اتاق رفت. سروصدا و فریادهای دلخراش آن ها، دخترک را نگران کرده بود. او که فکر می کرد پدر و مادرش مانند همیشه در حال دعوا هستند، کنار در اتاق رفت اما جرات نداشت در را باز کند. اضطراب و وحشت در چشمان دخترک موج می زد که ناگهان مرد هراسان و خون آلود از اتاق بیرون آمد و پا به فرار گذاشت.

دختر ۷ساله با مشاهده این وضعیت به سمت اتاق دوید اما با صحنه دلخراشی روبه رو شد مادرش غرق درخون در کنار تختخواب افتاده بود. او وحشت زده جیغ کشید و در حالی که پاهایش خون آلود شده بود، گریه کنان از در حیاط بیرون رفت. او با پاهای خونین درکوچه می دوید تا به در منزل شاگرد مادرش رسید و هق هق کنان ماجرای دعوا و قتل مادرش را برای شاگرد آرایشگاه مادرش بازگو کرد.

لحظاتی بعد همسایگان که با فریادهای دخترک در جریان موضوع قرار گرفته بودند، با پلیس تماس گرفتند و بدین ترتیب یک پرونده جنایی دیگر مقابل قاضی ویژه قتل عمد گشوده شد. عقربه های ساعت ۲۲:۲۰ را نشان می داد که قاضی سید جواد حسینی و عوامل بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی عازم محل وقوع قتل در منطقه گلشهر مشهد شدند. همزمان با آغاز تحقیقات قضایی و اظهارات دختر خردسال،  «قاضی حسینی» دستور شناسایی مخفیگاه و دستگیری همسر مقتول را صادر کرد.

نتایج بررسی ها نشان می داد زن جوان با واردآمدن ۲۵ ضربه کارد که بیشتر آن ها به نقاط گردن و پهلوی او اصابت کرده بود، به قتل رسیده است.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در محل جنایت و کشف آلت قتاله، ماموران انتظامی موفق شدند مخفیگاه متهم فراری را شناسایی و ۲ ساعت بعد او را دستگیر کنند. مرد ۳۵ساله که شبانه توسط قاضی حسینی مورد بازجویی قرار گرفت، ضمن اعتراف صریح به قتل همسرش گفت: ۱۰سال قبل از همسر اولم جدا شدم که از او یک پسر ۱۶ساله دارم. یک سال بعد هم با این زن (مقتول) ازدواج کردم. اما به او سوء ظن داشتم وقتی او وارد اتاق خواب شد، احساس کردم با فرد دیگری صحبت می کند که ناگهان وارد اتاق شدم و او را کشتم!

متهم این پرونده جنایی پس از اعتراف به قتل همسرش، با صدور دستور بازداشت موقت از سوی مقام قضایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت تا زوایای پنهان این پرونده جنایی نیز افشا شود.

در حاشیه

دختر ۷ساله مقتول که شاهد این جنایت هولناک بود و در گوشه ای از منزل اشک می ریخت، با سادگی کودکانه خود خطاب به قاضی ویژه قتل عمد گفت: حاج آقا اجازه می دهید من کیفم را بردارم چون فردا می خواهم به مدرسه بروم وگرنه خانم معلم ناراحت می شود.

انتهای خبر