واکنش عضو شورای شهر به سخنان شهردار: ما چه مناسباتی با ارمنستان داریم ؟

دکتر شیری آذر عضو شورای کلانشهر تبریز در جلسه صبح امروز شورای شهر  با انتقاد از مصاحبه شهردار تبریز در خصوص ایجاد روابط با ارمنستان گفت : تصمیم گیری در مورد روابط بین المللی شهرداری و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با دیگر کشورها بر عهده شورای شهر است و شهرداری ها نباید در این مورد […]

دکتر شیری آذر عضو شورای کلانشهر تبریز در جلسه صبح امروز شورای شهر  با انتقاد از مصاحبه شهردار تبریز در خصوص ایجاد روابط با ارمنستان گفت : تصمیم گیری در مورد روابط بین المللی شهرداری و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با دیگر کشورها بر عهده شورای شهر است و شهرداری ها نباید در این مورد مداخله کنند.

حبیب شیری آذر همچنین در  ادامه افزود  : من فکر نمی کنم اعضای شورای شهر تبریز رغبتی برای ایجاد رابطه با ایروان داشته باشند و شهردار به جای رابطه با چنین کشورها اول با کشورهایی که اشتراکات دینی ، فرهنگی و تاریخی داریم رابطه برقرار کند .

وی همچنین در ادامه نقدخود گفت :  از شهردار خواهش می کنم در صحبت های خود به مسائل و موارد مورد نظر مردم شهر تبریز را مد نظر قرار دهد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با اشاره به دخالت بعضی از ارگانها در امور شورای تبریز گفت : شورا برای نظارت و مدیریت امور شهروندان آزادی عمل دارد نباید دستگاه های اجرایی در این حوزه وارد شوند همچنان که ما نمی توانیم در امور آنها دخالت کنیم. برای رد مصوبات شورا باید منشاء قانونی وجود داشته باشد ولی وقتی بدون سند و منشاء قانونی ارائه نمی شود نباید در این مورد بحث شود.

انتهای خبر