مهلت یک هفته ای معاون استاندار به مدیران نظام مهندسی استان برای رفع ابهام و اصلاح سازمان

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با تعیین فرصت یک هفته ی از رییس و مدیران سازمان نظام مهندسی استان خواست در اولین فرصت نسب به اصلاح ساختار ، شفاف سازی خدمات و رفع هر گونه ابهام در ایفای مسوولیت های سازمانی اقدام کرده و نتیجه را به استانداری گزارش کنند. به گزارش اعتدال پرس به نقل […]

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با تعیین فرصت یک هفته ی از رییس و مدیران سازمان نظام مهندسی استان خواست در اولین فرصت نسب به اصلاح ساختار ، شفاف سازی خدمات و رفع هر گونه ابهام در ایفای مسوولیت های سازمانی اقدام کرده و نتیجه را به استانداری گزارش کنند.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از وقت، محمد صادق پورمهدی دربازدید سرزده از این سازمان و دیدار با مدیران و مهندسان این تشکل صنفی تصریح کرد: این سازمان به رغم قدمت و توانمندی های فنی  و صنفی متاسفانه آن گونه که شایسته است نتوانسته از تمام ظرفیت های خود در ارائه خدمات فنی و مهندسی استفاده  و نقش خود را ایفا کند.

وی افزود : در حالی که بیش از ۹۹ درصد و بخش اصلی بدنه این سازمان از مدیران و مهندسان شرافتمند و پاک بهره می برد اما برخی کارکردهای ناصواب و فقدان شفافیت دربخش های کوچک این سازمان موجب برخی شائبه و حرف و حدیث هایی در جامعه شده و  کلیت خدمات آن را زیر سووال برده است .

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد : ریاست و مدیران این سازمان با نظارت و هوشمندی ضمن اشراف به امور باید به گونه تدبیر و مدیریت کنند تا ضمن روان سازی جریان خدمات رسانی و تکریم ارباب رجوع ، راه برای هر گونه شائبه و بروزحتی تخلفات کوچک دراین سازمان بسته شود.

مهندس پورمهدی سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی از تشکل های قدیمی و با تجربه در کشور توصیف کرد و گفت : این سازمان به دلیل ظرفیت و پتانسیل های بالقوه در صورت اصلاح ساختار و روش ها می تواند بازوی توانمندی برای مدیران باشد و سهم خود را در عمران و آبادی استان و شهر به نحو شایسته ایفا کند.

وی گفت : توزیع و ارائه خدمات فنی و مهندسی دراین سازمان باید روان ، شفاف و در همه حال مبتی بر بسترهای قانونی و عدالت باشد و به هیچ وجه نباید از خروجی این سازمان خدای ناکرد شائبه تخلف و سوء استفاده شنیده شود.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی درعین قدردانی از خدمات مهندسان و کارکنان این سازمان و با تعیین فرصت یک هفته ی از رییس و مدیران این سازمان خواست در اولین فرصت  نسب به اصلاح ساختار ، شفاف سازی خدمات و رفع هر گونه ابهام زدایی در ایفای مسوولیت های سازمانی اقدام و نتیجه به استانداری گزارش شود.

انتهای خبر