شنیده هایی از انتخابات شورای شهر تبریز

اخبار موثقی در دست هست که نشان می دهد گروههای مختلفی از چند ماه قبل به دنبال بستن لیست انتخاباتی هستند. بر اساس برخی اخبار، بیش از هفتصد نفر تاکنون برای انتخابات شورا درشهر تبریز اعلام آمادگی کرده و برخی ها هم عملاً کار خود را شروع کرده اند که با این وجود ضرورت ارائه […]

اخبار موثقی در دست هست که نشان می دهد گروههای مختلفی از چند ماه قبل به دنبال بستن لیست انتخاباتی هستند.

  • بر اساس برخی اخبار، بیش از هفتصد نفر تاکنون برای انتخابات شورا درشهر تبریز اعلام آمادگی کرده و برخی ها هم عملاً کار خود را شروع کرده اند که با این وجود ضرورت ارائه لیست از طرف طیفهای مختلف اجتناب ناپذیر می نماید.
  • برخی اتفاقات و بدعتهای ناروا نیز در حال شکل گیری است که در آینده می تواند تبعات منفی بسیاری را بدنبال داشته باشد. یکی از این بدعتها ورود نمایندگان مجلس به انتخابات شوراهاست. شنیدها حاکی است ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس در تبریز فعال شده و به دنبال لابی و رایزنی با نامزدهای شوراها برای سهم خواهی و مهندسی انتخابات است. متاسفانه نمایندگان مجلس در شرایط فعلی به نوعی در همه امور دخالت دارند و اگر در شوراها هم ورود پیدا کرده و مدیریت کنند دیگر چه می توان کرد؟ لذا به نظر می رسد باید انتخابات شوراها روال خود را طی کند و گروهها به جای برخی لابیگری ها با ارائه لیست و برنامه خود را در معرض آزمون انتخاب قرار دهند. این موضوع فرصت بیشتیری می طلبد که درآینده بیشتر در باره آن خواهیم نوشت.
  • متاسفانه شنیده می شود یکی از احزاب ریشه دار برای تبلیغات انتخاباتی از هریک از نامزهای خود مبلغ دویست میلیون تومان گرفته است که با این شرایط و با این هزینه های انتخاباتی ایا این افراد بعد از انتخاب درد مردم را خواهند داشت؟!
  • شنیده می شود یکی از چهره های ورزشی استان سر لیست انتخاباتی یکی از گروهها برای انتخابات شورا خواهد بود.
  • برخی اخبار موثق نیز حاکی از ارائه لیست طایفه ای در انتخابات شورا است که اگر این اتفاق روی دهد در نوع خود جالب خواهد بود.
انتهای خبر