انتشار فیلم مشایی در تبریز/ ۸۰ درصد مردم تبریز فقط می گویند رحیم مشایی! – آقا کاندیدا می شوید؟

یکی از سایتهای حامی مشائی با انتشار چند فایل ویدئویی از حضور مشائی در سفر استانی دو روز پیش دولت در تبریز، آنرا نشانه  استقبال بی نظیر جوانان تبریز از مرد جنجالی دولت بیان کرده است. به گزارش اعتدال پرس، این تصاویر که در محافل سیاسی مختلف بحث هایی به همراه داشته با گوشی موبایل […]

یکی از سایتهای حامی مشائی با انتشار چند فایل ویدئویی از حضور مشائی در سفر استانی دو روز پیش دولت در تبریز، آنرا نشانه  استقبال بی نظیر جوانان تبریز از مرد جنجالی دولت بیان کرده است.

به گزارش اعتدال پرس، این تصاویر که در محافل سیاسی مختلف بحث هایی به همراه داشته با گوشی موبایل یکی از همراهان مشائی ضبط شده و در اختیار پایگاههای خبری حامی وی در تهران قرار گرفته است.

اعتدال پرس بدون قصد جانبداری از محتوای این فیلم ها، لینک فایل های تصویری مربوطه را جهت آگاهی و قضاوت آزاد آحاد مردم در زیر منتشر می کند.

انتهای خبر