میتینگ انتخاباتی با طعم توهین به پرچم ملی در دانشگاه تبریز!+عکس

نهایت بی سلیقگی و کج فهمی برگزار کنندگان یک  نشست سیاسی _ انتخاباتی در یک فضای دانشگاهی ( دانشگاه تبریز) است که در برابر دهها دوربین و تصویربردار از پرچم سه رنگ کشور به عنوان رو میزی و روکش زیر دستی استفاده کرده اند! و چه جفایی از این بالاتر که اصلی ترین نماد یک […]

نهایت بی سلیقگی و کج فهمی برگزار کنندگان یک  نشست سیاسی _ انتخاباتی در یک فضای دانشگاهی ( دانشگاه تبریز) است که در برابر دهها دوربین و تصویربردار از پرچم سه رنگ کشور به عنوان رو میزی و روکش زیر دستی استفاده کرده اند! و چه جفایی از این بالاتر که اصلی ترین نماد یک ملت دستاویز تبلیغات و حرمت شکنی ها قرار گیرد. در حالی که می دانیم  مردم همه ی جوامع دوست و دشمن، از کمونیست و سوسیالیت گرفته تا لیبرال و دموکرات و جمهوری خواه و اسلامی، ارزش فوق العاده ای برای پرچم کشور خویش قائل هستند و هر گونه توهین و استفاده ابزاری از آن را هرگز برنمی تابند.

به راستی در این دوران سیاست زدگی و عوام فریبی از پرچم سه رنگ ایران مظلوم تر یافت می شود که در حق آن اینگونه جور و جفا روا داشته می شود؟

مگر نه این است که این حریر سه رنگ دستاورد خون هزاران شهید به خون خفته ی تاریخ کشور و آئین و دین ماست؟

پس چرا با بد فهمی و کج سلیقگی تمام از آن به عنوان دستاویزی برای زینت میز تبلیغاتی و خودنمایی سو استفاده می شود؟!

لازم بود تا آقای پورمحمدی که خود را برای قبول مسئولیت بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی ریاست جمهوری و ریاست قوه مجریه آماده می کننند مسئولیتی که اصلی ترین رسالت و وظیفه آن حراست و حفظ حرمت و شان پرچم کشور است  از نشستن پشت این میز و سخنرانی در چنین نشستی که مبنای آن توهین به پرچم ملی و اسلامی است خودداری می کردند و نسبت به هشدار و انذار و ارائه ی تذکرات لازم اقدام می کردند.سکوت و مماشات ایشان هرگز پسندیده نبود!

سعید گلچین/
انتهای خبر