صدور حکم حبس ۳ نماینده‌ مجلس برای پرونده فساد بزرگ

در تابستان سال ۱۳۹۰ بود که پرونده سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی در فضای کشور پیچید. این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم داشت که حدود ۱۰ نماینده هم جزو متهمین این پرونده بودند. به گزارش بولتن نیوز، بعد از رسیدگی به اتهامات این عده از نمایندگان، هفت نماینده تبرئه شدند اما سه نماینده […]

در تابستان سال ۱۳۹۰ بود که پرونده سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی در فضای کشور پیچید. این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم داشت که حدود ۱۰ نماینده هم جزو متهمین این پرونده بودند.
به گزارش بولتن نیوز، بعد از رسیدگی به اتهامات این عده از نمایندگان، هفت نماینده تبرئه شدند اما سه نماینده مجلس محکوم شدند.

هفته گذشته یک مقام مسئول در دستگاه قضایی نیز محکومیت این سه نماینده مجلس را تائید کرده بود.

خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز از راهروهای مجلس شنید که این سه نماینده به حبس و زندان محکوم شدند.

بر اساس این شنیده ها، این سه نماینده بین ۱۰ تا ۱۲ سال زندان محکوم شدند که البته این حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظر است.

پرونده سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی در دادگاه کیفری استان تهران مطرح که تاکنون به اتهامات ۵۵ متهم رسیدگی و حکم اعدام چهار محکوم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.

انتهای خبر