احمدی نژاد تصمیمش را عوض کرد

برگشت احمدی نژاد از تصمیم قبلی خود، در حالی صورت می گیرد که ظاهرا اصرار نیکزاد برای کاندیداتوری در انتخابات بیشتر شده است. بر اساس اخبار رسیده، محمود احمدی نژاد که چندی پیش نسبت به کاندیداتوری علی نیکزاد، ابراز رضایت کرده و قول هایی را به وی داده بود، ظاهرا از تصمیم خود بر گشته […]

image_pdfimage_print
برگشت احمدی نژاد از تصمیم قبلی خود، در حالی صورت می گیرد که ظاهرا اصرار نیکزاد برای کاندیداتوری در انتخابات بیشتر شده است.

بر اساس اخبار رسیده، محمود احمدی نژاد که چندی پیش نسبت به کاندیداتوری علی نیکزاد، ابراز رضایت کرده و قول هایی را به وی داده بود، ظاهرا از تصمیم خود بر گشته و به نیکزاد گفته است که دیگر این موضوع را پی گیری نکند.
برگشت احمدی نژاد از تصمیم قبلی خود، در حالی صورت می گیرد که ظاهرا اصرار نیکزاد برای کاندیداتوری در انتخابات بیشتر شده است.

نیکزاد اعلام کرده است که بر اساس بررسی هایی که انجام داده است، شرایط از قبل، برای کاندیداتوری وی بهتر شده است و بر همین اساس اصرار بر کاندیداتوری دارد.
این اختلاف در درون جریان دولت در حالی به وجود آمده است که تعداد دیگری نیز از اعضای کابینه نیز به عنوان کاندیداهای احتمالی مطرح هستند و همین مساله، شرایط را برای انتخاب نهایی حامیان دولت، سخت تر خواهد کرد

انتهای خبر