هاشمی با اجازه یا بی اجازه آمد!؟

شنیده شده است که هاشمی رفسنجانی در نهایت بدون اینکه علامتی از رهبرانقلاب دریافت کند وارد انتخابات شد. خاطرنشان می شود در ابتدا وی گفته بود تا رهبری با ورودم به انتخابات موافقت نکنند به صحنه نخواهم آمد. اما وی بعد از مدتی این عبارت را تغییر داد و گفت اگر رهبری مخالفتی نداشته باشند […]

شنیده شده است که هاشمی رفسنجانی در نهایت بدون اینکه علامتی از رهبرانقلاب دریافت کند وارد انتخابات شد.

خاطرنشان می شود در ابتدا وی گفته بود تا رهبری با ورودم به انتخابات موافقت نکنند به صحنه نخواهم آمد. اما وی بعد از مدتی این عبارت را تغییر داد و گفت اگر رهبری مخالفتی نداشته باشند وارد انتخابات  خواهم شد.

طبق همین شنیده وی نه خود تماسی با بیت رهبری در این خصوص داشته و نه از آن سو تماسی با وی گرفته شده است. براین اساس وی تا آخرین لحظات مهلت ثبت نام نیز صبر کرد و آن گاه به سوی وزارت کشور حرکت نمود. تا این جمله خود را نقض نکرده باشد که اگر رهبری مخالفتی نداشته باشد…

در خانواده آقای هاشمی همسرش مخالف شرکت وی در انتخابات بوده است. چند روز پیش نیز خانم عفت مرعشی گفته بود مگر انتخابات برگزار میشود!؟ آن ها هرطور بخواهند رای ها را می خوانند و هر کس را بخواهند از صندوق ها در می آورند!

اما فرزندان آقای هاشمی عموما همراهی زیادی با نامزد شدن ایشان که خواسته بسیاری از اصلاح طلبان و اقشار مختلفی از مردم و مراجع و روحانیون بوده داشته اند.

انتهای خبر