کسب عنوان موفق ترین رده سازمان بسیج مستضعفین توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در اولین جشنواره ی سراسری مالک اشتر بسیج به عنوان موفق ترین رده سازمان بسیج مستضعفین مورد تجلیل قرار گرفت٫ به گزارش اعتدال پرس، اولین جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج با حضور سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جمعی از فرماندهان ارشد و […]

بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در اولین جشنواره ی سراسری مالک اشتر بسیج به عنوان موفق ترین رده سازمان بسیج مستضعفین مورد تجلیل قرار گرفت٫

به گزارش اعتدال پرس، اولین جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج با حضور سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جمعی از فرماندهان ارشد و فرماندهان پایگاه‌های برگزیده بسیج در سالن ۵ آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد که از ۷۴ نفر از فرماندهان نمونه پایگاه‌های بسیج کشور با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد٫Logo٫png

در این مراسم از علیرضا مظاهری فرمانده مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز به علت عملکرد موفق در سال ۹۲ تقدیر به عمل آمد و مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز عنوان موفق ترین رده سازمان بسیج مستضعفین در اولین جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج در کشور را کسب کردند٫

انتهای خبر