نتیجه جالب نظرسنجی برنامه مناظره شبکه یک درباره احیای دریاچه ارومیه

مخاطبان برنامه «مناظره» به گزینه احیای دریاچه اورمیه در مقابل گزینه ادامه وضعیت کشاورزی منطقه رای دادند٫ به گزارش اعتدال پرس، طبق نتایج نظرسنجی برنامه پنجاه و هفتم مبنی بر این سوال که:”به نظر شما دولت در مواجهه با پدیده خشکسالی دریاچه ارومیه کدام گزینه را در اولویت قرار دهد؟” ۱- احیای دریاچه ارومیه    ۲- […]

مخاطبان برنامه «مناظره» به گزینه احیای دریاچه اورمیه در مقابل گزینه ادامه وضعیت کشاورزی منطقه رای دادند٫

به گزارش اعتدال پرس، طبق نتایج نظرسنجی برنامه پنجاه و هفتم مبنی بر این سوال که:”به نظر شما دولت در مواجهه با پدیده خشکسالی دریاچه ارومیه کدام گزینه را در اولویت قرار دهد؟” ۱- احیای دریاچه ارومیه    ۲- معیشت کشاورزان منطقه٫

 ۸۱٫۳۲ درصد مخاطبان به احیای دریاچه ارومیه رای دادند و ۱۸٫۶۸ درصد از مخاطبان نیز با اولویت معیشت کشاورزان موفق بودند٫

انتهای خبر