روزنامه مردم امروز توقیف شد

محمد قوچانی سردبیر روزنامه مردم امروز از توقیف این روزنامه خبر داد. به گزارش اعتدال پرس، حکم توقیف روزنامه مردم امروز را دادسرای فرهنگ و رسانه ابلاغ کرده است. محمد قوچانی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی‌ابدو توقیف شد. به گفته قوچانی اقدام به […]

image_pdfimage_print

محمد قوچانی سردبیر روزنامه مردم امروز از توقیف این روزنامه خبر داد.

به گزارش اعتدال پرس، حکم توقیف روزنامه مردم امروز را دادسرای فرهنگ و رسانه ابلاغ کرده است.

محمد قوچانی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی‌ابدو توقیف شد.

به گفته قوچانی اقدام به توقیف این روزنامه از سوی دادستانی تهران صورت گرفته است.

انتهای خبر