اطلاعیه حسین هدایتی در مورد خرید پرسپولیس

حسین هدایتی مجددا خواهان خرید باشگاه پرسپولیس شد. هدایتی امروز از پیشنهاد خود به شرکت استیل آذین برای ارائه پیشنهاد برای خرید باشگاه پرسپولیس خبر داد. عابر بانک پرسپولیس اعلام کرد در صورت پیروزی در مزایده بخشی از سهام را به نام پیشکسوتان خواهد کرد. در متن اطلاعیه حسین هدایتی در اینستاگرامش آمده است:«دوستان عزیز؛ […]

حسین هدایتی مجددا خواهان خرید باشگاه پرسپولیس شد. هدایتی امروز از پیشنهاد خود به شرکت استیل آذین برای ارائه پیشنهاد برای خرید باشگاه پرسپولیس خبر داد. عابر بانک پرسپولیس اعلام کرد در صورت پیروزی در مزایده بخشی از سهام را به نام پیشکسوتان خواهد کرد.

در متن اطلاعیه حسین هدایتی در اینستاگرامش آمده است:«دوستان عزیز؛ همانطور که پیش‌بینى مى شد، مزایده واگذارى باشگاه ها، شرکت کننده اى نداشت. امیدوارم مسئولین محترم، ضمن بررسى همه جوانب، و با در نظر گرفتن بند یک سیاست هاى اقتصاد مقاومتى مبنى بر به حداکثر رساندن مشارکت هاى مردمى، نسبت به تعیین زمان دومین مزایده اقدام تا به امید خداوند واجدین شرایط در آن شرکت کنند. بى شک دولت به عنوان اصلى ترین متولى ایجاد نشاط در جامعه، مى تواند با تسهیل واگذارى به واجدین شرایط و با قیمت گذارى منطقى نسبت به گسترش نشاط و جلوگیرى از بزهکارى هاى اجتماعى کمک نماید.

ضمناً با توجه به اینکه اینجانب شخصاً خریدار نیستم، فقط به عنوان یک هوادار از شرکت استیل آذین ایرانیان که سهامى عام است، تقاضا نمودم تا در این مزایده شرکت کند. این شرکت هم با تنظیم پیشنهادى به هیئت محترم واگذارى، آمادگى خود را اعلام نموده است.
برادرانه از همه هواداران و پیشکسوتان عزیز که صاحبان اصلى این باشگاه هستند، تقاضا دارم تا با اتحاد و وحدت کلمه در این روزهاى حساس از باشگاه حمایت و از اظهار نظرهایى از طرف بنده که ممکن است باعث سوء برداشت شود، خوددارى نمایند. ضمناً انشاءالله پس از پیروزى در مزایده بخشى از سهام به هواداران و پیشکسوتان باشگاه واگذار خواهد شد.
مطمئناً گاهى ســـــکــــوت کردن، بزرگترین کمک است.
یا على

بانک ورزش

انتهای خبر