اقدام جالب خبرنگاران در اعتراض به ابتکار + عکس

نشست خبری معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در سفر به اهواز برگزار شد که خبرنگاران اهوازی به نشانه اعتراض به وضعیت هوای این شهر با ماسک در کنفرانس خبری شرکت کردند.                               hermes garden […]

نشست خبری معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در سفر به اهواز برگزار شد که خبرنگاران اهوازی به نشانه اعتراض به وضعیت هوای این شهر با ماسک در کنفرانس خبری شرکت کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر