توضیحات وزیرخارجه درباره علت حضور فریدون و صالحی در ژنو

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این موضوع که تا زمانی که به توافق کامل نرسیم هیچ توافقی صورت نگرفته است تاکید کرد: توافقی که ناقص و مبهم باشد مورد پذیرش ما نیست. وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به […]

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این موضوع که تا زمانی که به توافق کامل نرسیم هیچ توافقی صورت نگرفته است تاکید کرد: توافقی که ناقص و مبهم باشد مورد پذیرش ما نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این موضوع که تا زمانی که به توافق کامل نرسیم هیچ توافقی صورت نگرفته است تاکید کرد: توافقی که ناقص و مبهم باشد مورد پذیرش ما نیست.

محمد جواد ظریف که در ژنو به سر میبرد در گفتگو با واحد مرکزی با اشاره به این موضوع که در دیدارهای دوجانبه ایران و آمریکا در سطح معاونین صحبت های خوبی صورت گرفته است گفت: روی موضوعات توافق خاصی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به حضور دکتر علی اکبر صالحی در مذاکرات تصریح کرد:ما به مراحلی رسیدیم که نیاز است فردی با اشراف کامل به موضوعات هسته‌ای ایران در سطح آقای صالحی این کار را انجام دهد.

وزیر امور خارجه کشوورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این موضوع که تا زمانی که به توافق کامل نرسیم هیچ توافقی صورت نگرفته است تاکید کرد: توافقی که ناقص و مبهم باشد مورد پذیرش ما نیست.

ظریف همچنین در مورد حضور حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در مذاکرات گفت: در گذشته نیز از حضور ایشان برای هماهنگی با ریاست جمهوری و مقامات کشوری استفاده شده است و در حال حاضر در حال حاضر نیز به صورت ویژه نیازمند این هماهنگی هستیم.

انتهای خبر