مرگ متجاوز به دختر ۱۱ ساله بر اثر شلاق +۱۸

هفته گذشته نیز یک متهم به تجاوز بدون محکومیت از زندان ربوده و به شکلی فجیع در خیابان به قتل رسید. اعتدال پرس/ دیلی میل گزارش داد که جمعیتی بالغ بریک هزارهندی‌های عصبانی در منطقه ناگالند که از محکوم نشدن یک جوان ۱۸ ساله متهم به تجاوز به دختری ۱۱ ساله ناراضی بودند، با حمله […]

هفته گذشته نیز یک متهم به تجاوز بدون محکومیت از زندان ربوده و به شکلی فجیع در خیابان به قتل رسید.

اعتدال پرس/ دیلی میل گزارش داد که جمعیتی بالغ بریک هزارهندی‌های عصبانی در منطقه ناگالند که از محکوم نشدن یک جوان ۱۸ ساله متهم به تجاوز به دختری ۱۱ ساله ناراضی بودند، با حمله به این جوان او را لخت و عور کرده و  آنقدر او را شلاق زدند که کشته شد.

اعدام مرد تجاوز کننده هندی در خیابان

هفته گذشته نیز یک متهم به تجاوز بدون محکومیت از زندان ربوده و به شکلی فجیع در خیابان به قتل رسید.

انتهای خبر