بی توجهی به اصل اطلاع رسانی، حلقه گمشده شهرستان چاراویماق/ یدک کشیدن نام روابط عمومی در اکثر ادارات چاراویماق

اکثر ادارات و سازمان های دولتی شهرستان چاراویماق فاقد سایت خبری اطلاع رسانی مستقل هستند و مسئولین نسبت به این موضوع بی توجه مانده اند. به گزارش اعتدال پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ندای چاراویماق، ضعف در اطلاع رسانی و انعکاس فعالیت های ادارات و سازمان های دولتی به همشهریان را می توان با یک […]

اکثر ادارات و سازمان های دولتی شهرستان چاراویماق فاقد سایت خبری اطلاع رسانی مستقل هستند و مسئولین نسبت به این موضوع بی توجه مانده اند.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ندای چاراویماق، ضعف در اطلاع رسانی و انعکاس فعالیت های ادارات و سازمان های دولتی به همشهریان را می توان با یک جستجوی ساده اینترتی در میان سایت های ادارات و یا پرتال های استانی شهرستان چاراویماق ملاحضه نمود .

 اکثر ادارات و سازمان های شهرستان چاراویماق یا فاقد سایت اینترنتی و یا در صورت وجود بصورت غیر فعال به حال خود رها شده و کارمندان روابط عمومی از وقت کاری خود دقایقی کوتاه را نیز صرف بروز رسانی آن نمی کنند . مطمعناً فرماندار  که در راس مدیریت اجرایی  ادارت و سازمان ها شهرستان قرار دارد،  می بایست،با اتخاذ تصمیماتی در خصوص تقویت و یا بر طرف نمودن ضعف اطلاع رسانی ادارات را برطرف و واحد های روابط عمومی را فعال و در راستای وظایف تعیین شده بکار گیری نماید .

 روابط عمومی های  ادارات نقش موثری در انعکاس فعالیت ها و ارتباط بین ارباب رجوع و مدیران دارند، با این وجود مشاهده می شود که در اکثر ادارت شهرستان چاراویماق روابط عمومی ها فقط یک اسم را یدک می کشند و در کنار آن چندین مسئولیت دیگر هم دارند و شاید مهمترین علت در عدم انعکاس اخبار و فعالیت ها و ضعف روابط عمومی ها در شهرستان هم همین باشد.

کاستی در ارائه گزارش عملکرد بصورت چند ماه یک بار و خفقان رسانه ای در میان ادرات و سازمان های شهرستان که یا روابط عمومی ندارند و یا اینکه  از نیروی کاری خود در جهات دیگر به کار گیری می نمایند باعث می شود این اداره  از انظار پنهان و به همین دلیل روابط عمومی به عنوان عنصر معرف یک دستگاه اجرایی موجبات بی اطلاعی  شهروندان و قضاوت کورکورانه از وضعیت و فعالیت های انجام گرفته را فراهم می آورند .

در این میان  رسانه ها  در کنار روابط عمومی می تواند بهترین کارکرد اطلاع رسانی را داشته باشند، البته روابط عمومی ها و مدیران ادارات هم نبایستی از نقد کردن و پرسیدن چرایی مشکلات مردم و گرفتن جواب توسط رسانه ها گریزان باشند چرا که مشکلات با هدف اصلاح رسانه ای می شوند و نه مچ گیری از ادارات و این مسئله را باید مدّ نظر قرار داد که کار رسانه صرفأ تعریف از مدیران نیست و در برخی موارد نیاز به نقد احساس می شود.

اما توصیه ای که در پایان می توان به مدیران ادارات شهرستان می توان داشت این است که نسبت به راه اندازی ویا بروزرسانی سایت های رسمی خود اقدام کرده و  نقش روابط عمومی ها در زمینه انعکاس اخبار و ارتباط به رسانه ها بیشتر نمایند.

انتهای خبر