دفاع رضا رشیدپور از خواهرزاده‌ی روحانی

رضا رشیدپور که خود از دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به همراهان روحانی پیوسته در پاسخ به انتقادات از نقش اسماعیل سماوی خواهرزاده رئیس‌جمهور در دفتر وی نوشته: «یک چیزی را صادقانه بگویم. رضا رشیدپور که خود از دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به همراهان روحانی پیوسته در پاسخ به انتقادات از نقش اسماعیل سماوی خواهرزاده رئیس‌جمهور در دفتر […]

رضا رشیدپور که خود از دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به همراهان روحانی پیوسته در پاسخ به انتقادات از نقش اسماعیل سماوی خواهرزاده رئیس‌جمهور در دفتر وی نوشته: «یک چیزی را صادقانه بگویم.

رضا رشیدپور که خود از دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به همراهان روحانی پیوسته در پاسخ به انتقادات از نقش اسماعیل سماوی خواهرزاده رئیس‌جمهور در دفتر وی نوشته: «یک چیزی را صادقانه بگویم.دفاع رضا رشیدپور از خواهرزاده‌ی روحانی

من که هیچ نفع و ضرری در این داستان ندارم و فقط از روی وجدان می‌گویم که انصافا اسماعیل سماوی پسر بسیار خوش فکر و با شخصیتی است و حداقل من ندیدم که از روابط ویژه با دایی‌هاش استفاده ‌ی نامطلوب و … کند. بنده‌ی خدا همیشه حواسش به چیزهایی هست که دیگران در نهاد کاملا از آنها غافل هستند. به نظرم بهتر بود نظر شخصیم را در این باره بگویم».

مرجع : پارسینه
انتهای خبر