مهندس نامدار خبر داد: مبارزه با زمین خواری، اولویت اول اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی

جلسه بررسی و نحوه مبارزه با پدیده زمین خواری در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی تشکیل گردید. به گزارش اعتدال پرس، داور نامدار مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در نشستی که به منظور  بررسی وضعیت استان در خصوص نحوه مبارزه با پدیده زمین خواری و مفاسد اقتصادی برگزار […]

جلسه بررسی و نحوه مبارزه با پدیده زمین خواری در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی تشکیل گردید.

به گزارش اعتدال پرس، داور نامدار مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در نشستی که به منظور  بررسی وضعیت استان در خصوص نحوه مبارزه با پدیده زمین خواری و مفاسد اقتصادی برگزار گردید، گفت: حفظ و صیانت از اراضی ملی و دولتی از مهمترین اهداف سازمانی بوده و مبارزه با این پدیده از اولویت های اول این  اداره کل می باشد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی بعنوان عضو ستاد حفظ بیت المال  و اراضی ملی استان با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی مختص یک اداره یا نهاد نبوده و با ید تمامی دستگاههای ذیربط با همکاری و همدلی عزم خود را جزم نمایند ، افزود: یگان حفاظت از اراضی ملی با هدف برخورد با این پدیده از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز کرده است و تلاشهای شبانه روزی کارکنان منابع طبیعی را در شناسایی و ارجاع متخلفین به مراجع قضایی، پیگیری و نهایتا خلع ید از اراضی ملی را مطلوب ارزیابی نموده و تلاش بیشتر همکاران را در این زمینه خواستار شد.

معاون ستاد هماهنگی مبارزه بامفاسد اقتصادی و زمین خواری کشور ضمن اشاره به پدیده زمین خواری بعنوان یکی از چالشهای اساسی در سالهای اخیر، افزود: بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد نحوه برخورد با این معضل در استان توسط اداره کل منابع طبیعی و تشکیلات قضایی را خوب و مناسب ارزیابی کرد و در ادامه روند فعلی، بر برخورد قاطع و جدی با متخلفین تاکید داشتند.

در ادامه جلسه هاشم زاده معاون دادستان تبریز نیز ضمن ارائه گزارشی از پرونده های زمین خواری موجود در دادگستری اظهار نمود: دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی ملی و دولتی متشکل از نهادهای نظارتی و ادارات ذیربط در استان برخورد قاطع و شدید با زمین خواران را در دستور کار خود دارد.

در این جلسه نمایندگانی از دستگاههای نظارتی در سطح ملی و استانی حضور داشتند که دیدگاههای خود را مطرح و بر عزم دستگاههای متبوع خود مبنی بر برخورد قاطع با متصرفین اراضی ملی و دولتی تاکید نمودند.

انتهای خبر