دولت باکو مسافرت شهروندان آذری به ایران را محدود کرد

شهروندان آذری در هرماه بیش از ۲ بار اجازه ورود به جمهوری اسلامی ایران را ندارند. به گزارش اعتدال پرس، به موجب تصویب قانون جدید در  گمرک بیله سوار جمهوری آذربایجان، شهروندان آذری بیش از ۲ بار طی یکماه نمی توانند به ایران سفر کنند . سایت  آزاد لیق نوشت:  با اجرای این قانون هر شهروند […]

شهروندان آذری در هرماه بیش از ۲ بار اجازه ورود به جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

به گزارش اعتدال پرس، به موجب تصویب قانون جدید در  گمرک بیله سوار جمهوری آذربایجان، شهروندان آذری بیش از ۲ بار طی یکماه نمی توانند به ایران سفر کنند .

سایت  آزاد لیق نوشت:  با اجرای این قانون هر شهروند آذری در هر ۱۵ روز یکبار می تواند به جمهوری اسلامی ایران سفر کند.

پیش از اجرای این قانون جدید، هر شهروند آذری می توانست در هر هفته یکبار به ایران مسافرت کند.

منطقه ی گمرکی آستار نیز در حال تدوین و اجرای قانون جدید می باشد . با این حال هیچ یک از مناطق گمرکی توضیحی در مورد اجرای قانون جدید ارائه نکرده اند.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۹ بطور یکطرفه ویزای کشور جمهوری آذربایجان را لغو کرد آذری ها می توانستند بدون ویزا وفقط با داشتن گذرنامه رسمی به جمهوری اسلامی ایران سفر کنند.

انتهای خبر